Opiekun naukowy pracowni:
dr hab. Janusz Bęben
beben@kret.ifd.uni.wroc.pl
Kierownik pracowni:
dr Szymon Klein
szymon@boss.ifd.uni.wroc.pl
   
Kontakt z administratorem: root@kret.ifd.uni.wroc.pl

Godziny samodzielnej pracy dla studentów
sala 120


Czwartek: 9 do 11


Pracownia może być czynna także w innych godzinach, nie przewidzianych w grafiku.