Pracownia Zastosowań Informatyki w Fizyce dysponuje łącznie 35 stanowiskami komputerowymi wykorzystywanymi w trakcie zajęć programowych jak również dostępnymi dla studentów w czasie przeznaczonym na ich samodzielną pracę. Wszystkie stanowiska z dostępem do internetu.

Ich oprogramowanie obejmuje systemy operacyjne Ubuntu Linux oraz Windows 7 zainstalowane na każdym z komputerów. Pierwszy z nich umożliwia pracę z szeregiem darmowych programów w tym kompilatorami C, C++ (java, LaTeX) oraz umożliwia korzystanie, w ramach licencji Instytutu Fizyki Doświadczalnej, z rozbudowanego systemu obliczeń numerycznych i wizualizacji MatLab (www.mathworks.com) i Simulink. Pod systemem Windows 7 poza pakietem oprogramowania biurowego zainstalowano rozbudowane oprogramowanie wspomagania projektowania SolidWorks ( Strona Pracowni Grafiki Inżynierskiej) a także system LabView